رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

دیدار مدیر کل با خبرنگاران سطح استان - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیر کل با خبرنگاران سطح استان

دیدار مدیر کل با خبرنگاران سطح استان

پیگیری مطالبات مردم از اولویت های کاری خبرنگارا ن باشد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز در همایش خبرنگارن آزاد شهرستان ها و بخش های استان  گفت: توجه و پیگیری مطالبات مردم را دستور کاری خود قرار دهید .

علیرضا آینه دار همچنین با اشاره به موفقیت های خبر در جشنواره های همه مختلف افزود :این موفقیت ها نشان  از آینده روشن حوزه خبر مرکز دارد.

وی در ادامه گفت : در حال حاضر خبر ما به عنوان مرجعیت خبر در استان شناخته شده و این مهم حاصل تلاش ها همه همکاران حوزه خبر است.

مدیر کل صدا وسیمای خراسان جنوبی  گفت: خبرنگاران در کنار کار در حوزه خبر فعالیت موافق و در چارچوب سیاست های سازمان در فضای مجازی را هم مد نظر قرار دهند.

آینه دار افزود : تمام زحمات خبرنگاران در شهرستان ها دیده می شود و ما هم به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات خبرنگاران در شهرستان ها و بخش ها هستیم .

وی همچنین با اشاره به انتخابات نمایندگان مجلس شورای گفت: سعی کنید که استقلال خبرنگاری خود را حفظ کنید و بی طرفی صدا و سیما در جناح های سیاسی را نشان دهید.