رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل ومعاونین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با مدیرکل صداوسیما - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل ومعاونین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با مدیرکل صداوسیما

 

دیدار مدیرکل ومعاونین کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان با مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی  وگفتگو درخصوص همکاری های دو جانبه