رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل مرکز با مدیر مسئول روزنامه امروز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل مرکز با مدیر مسئول روزنامه امروز خراسان جنوبی

دیدار مدیرکل مرکز با مدیر مسئول روزنامه امروز خراسان جنوبی

 

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی ، در این دیدار که مدیران رسانه ملی در استان و جمعی از خبرنگارن و مسئول رونامه امروز خراسان جنوبی حضور داشتند،حیدری مدیر مسئول روزنامه امرزو خراسان جنوبی گفت:حساسیت کار  رسانه در استان های کوچک به مراتب از استان های بزرگ سخت تر است .

حیدری مهم ترین مشکل در حوزه کاری روزنامه امروز خراسان جنوبی را کمبود نیروی استانی و و تولید محتوای مناسب عنوان کرد و گفت : چنانچه تعامل خوبی بین صدا و سیما با رسانه ها صورت بگیرد با قدرت و قوت بیشتری می توان مسائل مهم استان را پیگیری کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز نیز در این نشست با بیان اینکه صدا وسیما خانه مطبوعات است گفت:اعتماد مردم به مطبوعات و صدا و سیما قابل قیاس با کانال های فضای مجازی نیست .

وی با اشاره به اینکه هر تصمیم و اقدام ما در راستای حفظ تقویت سرمایه اعتماد مردمی است گفت:برای رسیدن به این هدف باید از تمام توان و ظرفیت توانمندی های فکری همدیگر در حوزه های مختلف نیروی انسانی و تولید محتوا بهره ببریم.

مدیرکل صدا وسیما برگزاری اتاق فکرهای مشترک درخصوص  مسائل مختلف استان را یکی راه های بهره برند از ظرفیت و توان رسانه های استان عنوان کرد.