رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی

 

دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی  استان  با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی