رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل صدا و سیما با مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضائیه - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل صدا و سیما با مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضائیه

دیدار مدیرکل صدا و سیما با مدیر کل پیشگیری های مردمی قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی ، موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی بخشیدن به مردم به مردم در خصوص اسیب های اجتماعی مهمترین مضوعاتی بود که برآن تاکید شد.

مهندس آینه دار نیز در این دیدرا گفت: برنامه سازان شبکه خاوران برای ساخت برنامه هایی با موضع آسیب های اجتماعی آمادگی کامل دارد.