رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

دیدار مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی با مدیرکل روابط عمومی استانداری وجمعی ازمدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی با مدیرکل روابط عمومی استانداری وجمعی ازمدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان

 

دیدار مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی با مدیرکل روابط عمومی استانداری وجمعی ازمدیران روابط عمومی دستگاه  های اجرایی استان