جهش تولید | جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل جهاد کشاورزی استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مدیرکل جهاد کشاورزی استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی

دیدار مدیرکل جهاد کشاورزی استان با مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی  وتبادل نظر درخصوص همکاری های دو جانبه