جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

دیدار فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی

دیدار فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان با مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی