رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

دیدار فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی

دیدار فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی