جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیرو های مسلح - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیرو های مسلح

دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیرو های مسلح