رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دیداررئیس پارک علم و فناوری استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیداررئیس پارک علم و فناوری استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی

 دیداررئیس پارک علم و فناوری استان  با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی