رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

دیداردکتر نظر افضلی نماینده مردم شهرستان های سربیشه ونهبندان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیداردکتر نظر افضلی نماینده مردم شهرستان های سربیشه ونهبندان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی

 

دیداردکتر نظر افضلی  نماینده مردم  شهرستان های سربیشه ونهبندان  در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی