جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

دیداردکتر امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، بشرویه و سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیداردکتر امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، بشرویه و سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی

دیداردکتر امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، بشرویه و سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی