رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دکتر امیرحسنخانی در همایش قنات بلده - نمایش محتوای خبر

 

 

دکتر امیرحسنخانی در همایش قنات بلده

دکتر امیرحسنخانی:
باغستان باید به موتور محرک گرشگری شهرستان فردوس تبدیل شود.
نباید آب ای سی ۱۴۰۰ به روش گذشته استفاده شود. باید آب و  روش کشت ما بهینه شود.