رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

دوقلوزایی آهوان ایرانی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دوقلوزایی آهوان ایرانی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین گفت: امسال به دلیلدوقلوزایی آهوان ایرانی در خراسان جنوبی بارندگی های خوب و افزایش پوشش گیاهی و تغذیه مناسب ، بیشتر تولدهای آهوان این سایت به صورت دو قلوزایی است که  تعداد آنها در حال شمارش است.

بسملی افزود: تعداد آهوان این سایت پارسال  30 راس بوده است که پیش بینی می شود پس از پایان شمارش به حدود دو برابر افزایش یابد.

این منطقه حفاظت شده شاسکوه قاین 81 هزار هکتار مساحت داردکه به غیر از آهوی ایرانی حدود 30 گونه پستاندار ،100 گونه پرنده،40 گونه خزنده  و200 گونه گیاهی در آن وجود دارد.