جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

دور باخ باش - نمایش محتوای خبر

 

 

دور باخ باش

دور باخ باش

دور باخ باش
این برنامه زنده رادیویی به
تهیه کننده :مهدی امیرآبادی زاده
نویسنده :مهدی امیرآبادی زاده
گوینده : سمیه تربتیان
نویسنده : خانم حمیده رضایی
و با موضوع :مجله ورزشی از رادیو خراسان جنوبی پخش می شود.