جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دوره آموزشی تایپ سریع 10 انگشتی در مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دوره آموزشی تایپ سریع 10 انگشتی در مرکز

دوره آموزشی تایپ سریع 10 انگشتی در مرکز ویژه همکاران خبر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صداو سیما خراسان جنوبی ،مدیر امور اداری مرکز گفت:  برای بهره بردن بیشتر همکاران این دوره به صورت دو جلسه در هفته و با حضور استاد استانی  از مرکز استان برگزار می شود.

محمدرضا امیری کیا گفت: این دور آموزشی 14 ساعته در هفت جلسه در مدت یک ماه  برای افزایش مهارت همکاران برگزار می شود.