سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

دوبیتی چیست؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوبیتی چیست؟

 

دوبیتی یکی از قالب های شعر پارسی است که به دلیل راحت بودن به خاطر سپردن و هم چنین سرودن آن از قدیم الایام مورد استقبال مردم قرار گرفته است. دوبیتی های محلی خراسان جنوبی اشعاری در این قالب هستند که با لهجه ی محلی و در مورد دغدغه های یک انسان عادی، نه یک شاعر عاشق پیشه سروده شده اند. شعرهایی در وصف بیابان و سکوت شبانه و ستاره های درخشانش، در وصف مردم نواحی مختلف، در وصف روی یار، در بیان دوری و فراق، در شکایت از خشکسالی و طلب باران و شعرهایی که در سر کوه بلند، فریاد می شوند...

در نگاه بیشتر ببینید