جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

دستگیری متخلفان منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ - نمایش محتوای خبر

 

 

دستگیری متخلفان منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ

شهرستان خوسف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: محیط بانان در دو عملیات جداگانه هنگام گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ موفق به دستگیری متخلفان شکارو صید شدند.
 
تقی زاده افزود: در یک عملیات محیط بانان موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکارو صید به همراه لاشه یک قطعه کبک و یک قبضه سلاح ساچمه زنی شده و در عملیات دیگر موفق به شناسایی و دستگیری دونفرمتخلف شکارو صید به همراه دام شکار پرنده قبل از انجام شکار در منطقه شدند.
 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: پرونده متخلفان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.