رونق تولید ملی | شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸

درآمد های مالیاتی تأمین کننده حدود 88 درصد از درآمدهای کل استان - نمایش محتوای خبر

 

 

درآمد های مالیاتی تأمین کننده حدود 88 درصد از درآمدهای کل استان

درآمد های مالیاتی تأمین کننده حدود 88 درصد از درآمدهای کل استان است.

حدود 88 درصد از درآمد های کل استان از محل درآمد های مالیاتی تأمین می شود .

یعقوب نژاد ، مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در 10 ماهه نخست جمعاً مبلغ ا میلیون و507 هزار و 140 میلیون ریال مالیات مستقیم و ارزش افزوده در استان دریافت شده است گفت : از این مبلغ ا میلیون و 12 هزارو 604 ریال مربوط به مالیات مستقیم و مبلغ 494 هزارو 536 میلیون ریال مربوط به مالیات ارزش افزوده می باشد .

یعقوب نژاد افزود : مالیات های اخذ شده صرف هزینه های جاری و عمرانی از قبیل ساخت مدرسه ، بیمارستان ، راه های بین شهری ، فرودگاه و موارد زیر بنایی می شود .

وی گفت : کل اظهارنامه های دریافتی از فعالان اقتصادی مربوط به عملکرد سال 93 تعداد 51 هزار و 530 فقره است .

وی مشمولان مالیات مستقیم را ، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم ، هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج ایران بدست می آورند و هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کنند برشمرد .

مدیر کل امور مالیاتی افزود : هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران بدست می آورند از مشمولان مالیات مستقیم هستند .

یعقوب نژاد گفت : هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران بدست می آورند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران بدست می آورند ، از دیگر مشمولان مالیت های مستقیم هستند .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی