رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دخشش صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی در جشنواره تولیدات مراکز صداوسیمای استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

دخشش صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی در جشنواره تولیدات مراکز صداوسیمای استانها

منتخبین صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی در بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلوزیونی مراکز صداوسیما

منتخبین صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی  در بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلوزیونی مراکز صداوسیما

ردیف

نام معاونت

نام برنامه

تهیه کننده /صاحب اثر

1

معاونت سیما

مستندتلویزیونی صد فرسخ

محمد عبداللهی

نماهنگ مدافع حرم

محسن نوفرستی

مستندگزارشی اردوهای جهادی

محسن نوفرستی ومصطفی محمددوست

2

معاونت صدا

مستندرادیویی طلای سفید بیابان

مسعود خسروی

مستندرادیویی معصومه

مسعود حسنی

3

معاونت خبر

به دنبال بیماردرراه رضای خدا

سید محمدرضا حسینی

4

معاونت فضای مجازی

قطار

علی نانواباشی

5

واحد پژوهش

پژوهش

فاطمه آذری

6

دفتر شعروموسیقی

موسیقی

غفور محمدزاده

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی