جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

دانش آموز اشتباهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دانش آموز اشتباهی

Loading the player...

 

معلم با عصبانیت خط کش رو روی میز می کوبه و دانش آموزان رو ساکت میکنه.

بعد خطاب به یکی از دانش آموزان میگه تو چرا رفتی کنار بخاری نشستی خودت رو گرم می کنی؟ پاشو سر جات بشین. نه بیا اینجا ببینم.

پسرک جلوی کلاس می ایسته و معلم بهش میگه: این چه سرو صورتیه داری ؟ چرا اینقدر خودت رو سیاه و کثیف کردی؟ چرا توی کلاس کلاه پوشیدی؟ ازت چندتا سوال می کنم زود بهم جواب بده ببینم. بگو ببینم آقا محمدخان قاجار رو کی کشت؟ اسکندر مقدونی کی بود؟ ناصرالدین شاه چی کار کرد؟ چند تا از فعالیت هاش رو نام ببر.

پسرک مدام در لابلای سوال های معلم می گه نمی دونم.

معلم میگه یعنی چی نمیدونی، پس چطور میخوای امتحان بدی؟

پسرک میگه: من که نیومدم امتحان بدم. اومدم بخاری کلاس رو تمیز کنم .... .