سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خلع ید و رفع تصرف 305 هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

خلع ید و رفع تصرف 305 هکتار از اراضی استان از ابتدای امسال

خراسان جنوبی 14 میلیون هکتار مساحت دارد که 12 میلیون هکتار آن به نفع دولت سند دار شده است.

یک میلیون و 400 هزارهکتار ازاراضی هم به زودی سند دار می شود.