رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

خط خون - نمایش محتوای عمومی

 

 

خط خون

خط خون 
شعر احمد بابایی

صدا مهدی کامل

تصویر محمد دهقان 

تدوین سید مهدی وفایی