رونق تولید ملی | شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸

خسارت 9 میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزی سربیشه - نمایش محتوای خبر

 

 

خسارت 9 میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزی سربیشه

سرمای اخیر به کشاورزی سربیشه خسارت 9 میلیارد تومانی وارد کرد.

سرمای چند روز اخیر هوا، 9 میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.

رضوی ، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: سرمای هوا به حدود 800 از باغات این شهرستان ، خسارت 100 درصدی وارد کرد که این خسارت ها 9 میلیارد تومان برآورد شده است.

آقای رضوی افزود: این خسارت به باغ های زردآلو ، گیلاس ، گردو ، بادام و سایر میوه های هسته دار خسارت زده است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی