جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

خسارت 100 میلیارد تومانی شپشک سفید به تاغزارهای استان - نمایش محتوای خبر

 

 

خسارت 100 میلیارد تومانی شپشک سفید به تاغزارهای استان

100 میلیارد تومان به تاغزارهای خراسان جنوبی خسارت وارد شد.

آفت شپشک سفید به تاغزارهای خراسان جنوبی، 100 میلیارد تومان خسارت زد.

حبیب الله شریفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون 86 هزار هکتار از تاغزارهای خراسان جنوبی آلوده به آفت شپشک سفید شده است گفت: تاغزارهای آلوده 10 درصد از کل تاغزارهای استان است که آفت شپشک سفید از سه سال گذشته آنها را درگیر کرده است.

حبیب الله شریفی افزود: برای از بین بردن آفت شپشک سفید به 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون هیچ اعتباری در این خصوص از استانداری و سازمان منابع طبیعی کشور اختصاص نیافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه حفظ بوته های قدیمی تاغ از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: هم اکنون، کار برش و محلول پاشی تاغ های آلوده در حال انجام است اما به دلیل نبود اعتبار، هنوز امکان بذرکاری و نهالکاری تاغ جدید وجود ندارد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی