جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان نهبندان - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان نهبندان

یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان نهبندان خریداری شد.

یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای بیمارستان نهبندان خریداری شد.

یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال برای نصب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان خریداری شد.

حمیدرضا هاشمی، رئیس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان گفت: این دستگاه با هزینه 440 میلیون تومان خریداری شد که تا پایان امسال راه اندازی می شود.

حمیدرضا هاشمی با بیان اینکه حدود 80 میلیون تومان از هزینه خرید این دستگاه از محل اعتبارات داخلی بیمارستان تأمین شد افزود: مابقی هزینه خرید دستگاه رادیولوژی بیمارستان نهبندان از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح تحول نظام سلامت پرداخت شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی