جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در تعداد قنات - نمایش محتوای خبر

 

 

خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در تعداد قنات

رئیس پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند گفت: خراسان جنوبی با شش 6 هزار و 6  رشته قنات، رتبه نخست کشور در تعداد قنات داراست.

 آقای خزیمه نژاد در نشست خبری با اشاره به شناسایی 35 هزار رشته قنات در کشور گفت: از این تعداد شش هزار و 6 رشته در خراسان جنوبی شناسایی شده است.

 وی افزود: آب دهی قنات ها در خراسان جنوبی 243 میلیون متر مکعب است که تنها 23 درصد از سهم آبهای زیر زمینی را به خود اختصاص داده است.

رئیس پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند گفت: متاسفانه امروز سهم چاه های عمیق در تامین آبهای زیر زیمنی روبه افزایش و سهم قناتها به دلیل عدم رسیدگی به آنها در حال کاهش است.

 وی به راه اندازی پژوهشکده قنات در استان اشاره کرد و گفت: موافقت اصولی راه اندازی این پژوهشکده در سال 88 اخذ شده است. وی با بیان اینکه تحقیقات نشان داده که قنات ابداع ایرانی ها بود و در34 کشور جهان گسترش یافته است، ادامه داد: امروز با ورود تکنولوژی غرب قناتها در ورطه نابودی قرار گرفته اند.

 رئیس پژوهشکده قنات دانشگاه بیرجند از راه اندازی کارشناسی ارشد قنات در استان خبر داد و گفت: امیدوراریم با پیگیری های انجام شده اداره مستقل قنات نیز در استان شکل بگیرد.