سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور