رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

خدمت رسانی گروه‌های جهادی در روستای سیل زده شیرگ - نمایش محتوای خبر

 

 

خدمت رسانی گروه‌های جهادی در روستای سیل زده شیرگ

گروه‌های جهادی در روستای سیل زده شیرگ در حال خدمت رسانی هستند.