جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

ختم قرآن توسط نمازگزاران جمعه این هفته سربیشه در پی شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی - نمایش محتوای خبر

 

 

ختم قرآن توسط نمازگزاران جمعه این هفته سربیشه در پی شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی

ختم قرآن توسط نمازگزاران جمعه این هفته سربیشه در پی شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی

ختم قرآن توسط نمازگزاران جمعه این هفته سربیشه در پی شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی