سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خبر کسب رتبه اول کشوری توسط صدای مرکز خراسان جنوبی در ارزیابی مراکز - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کسب رتبه اول کشوری توسط صدای مرکز خراسان جنوبی در ارزیابی مراکز

رادیو خراسان جنوبی موفق شد در ارزیابی های اداره کل صدای استانها مربوط به فصل تابستان سال 1392، رتبه اول را در میان 32 شبکه رادیویی استانی کسب کند. از آنجایی که اعتبار رسانه استانی مانند رادیو به اعتماد مخاطب بستگی دارد ، تعامل با مخاطب و حضور بیشتر در میان مردم، اجرای برنامه های چهره به چهره و توجه ویژه به نظر سنجی ها در طراحی و تولید برنامه های رادیویی صدای خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفته است.

اداره کل صدای استانها با نظارت مستقیم بر تولیدات رادیویی کلیه رادیوهای استانی اقدام به ارزیابی و رتبه بندی فصلی و سالانه مراکز استانی می کند. این ارزیابی ها در شاخص های مختلفی از جمله : محتوا و مسائل فنی برنامه ها، عوامل موفق برنامه ها، جدول پخش برنامه ها، اجرای مشترک رادیو های استانی ، موفقیت در جشنواره های رادیویی ، میزان مخاطب ، کمیت و کیفیت برگزاری جلسات طرح و برنامه و کمیته ارزیابی  و... صورت می گیرد . شایان ذکر است رادیو خراسان جنوبی در فصل بهار سال 92  نیز رتبه اول کشوری را در میان 32  مرکز رادیویی کسب کرده است که در فصل تابستان سال 92 نیز موفق به حفظ این رتبه شد. این در حالی است که رادیو خراسان جنوبی رادیویی نسبتاً نوپایی است و در سال 1384 پس از تفکیک خراسان بزرگ تا سیس شده است .