سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خبررسانی تدریجی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خبررسانی تدریجی

Loading the player...

 

پیر مرد: چه خبر؟

جوان که با لکنت زبان صحبت میکنه، میگه: سلامتی خبر خاصی نیست.

پیر مرد: یه کمی مضطربی، مشکلی پیش اومده؟

جوان: راستش نگران نشین.

پیر مرد: خوب خوب من نگران نیستم چی شده؟.

جوان: صبح با علی بودیم.

پیر مرد: خوب خوب مشکلی پیش اومده؟ علی طوریش شده؟.

جوان: نه طور خاصی که نشده ولی.

پیر مرد: علی چی شده؟ الان کجاست؟.

جوان: چیزی نشده، اتفاق خاصی نیفتاده.

پیر مرد: بابا جون به لبم کردی، بگو ببینم چی شده علی الان کجاست؟

جوان: رفتم بودیم ورزش، بعد، نگران نشین.

پیر مرد: نه نگران نیستم تو زودتر بگو چی شده.

جوان: فو، فو.

پیر مرد: علی فوت کرده؟ و در این حال پیرمرد غش میکنه.

جوان: نه نه، میخواستم بگم فوتبال بودیم پاش زخمی شد.