جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

خانم ام الفروه نخعی مخترع دستگاه فتوکاتاپ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خانم ام الفروه نخعی مخترع دستگاه فتوکاتاپ

Loading the player...

 

خانم «ام الفروه نخعی» مخترع جوان استان خراسان جنوبی، کارشناس ارشد شیمی معدنی و عضو بنیاد ملی نخبگان است که توانسته با استفاده از یک بستر ثابت فلزی و پلیمری با ویژگی ثتبیت مواد سنتز شده، دستگاه «فتوکاتاپ» یا «بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی» برای تصفیه پساب اختراع کند.

در بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه پساب از هیچ غشایی استفاده نشده است به همین دلیل فیلترهای دستگاه تصفیه پساب نیاز به شست و شوی مکرر یا تعویض ندارد و همین موضوع یکی از دلایلی است که این اختراع را برای مشتریان صنعتی ارزانتر از دیگر دستگاه های تصفیه پساب، در دسترس قرار می دهد.

در دیگر دستگاه های تصفیه پساب از نانو فیلترها، زئولیت های جاذب، گرافن ها و نانو ذرات آهن استفاده می شود که به دلیل نوع ماده به کار رفته، فیلترها نیاز به شستشو و تعویض مکرر دارند.

بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه پساب، ذرات ناشی از پراکنده شدن سموم، حشره کش ها، آفت کش ها، روغن ها، رنگ و سموم پساب کارخانه های کاغذ سازی و فاضلاب کارخانه های مواد غذایی و پروتئینی را به طور کامل حذف می کند.

بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه پساب قابل حمل است و نیاز به صرف هزینه برای تهیه زیر ساخت ها و انتقال به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی را ندارد و این از مزایای عمده این اختراع است.

در این اختراع از ادغام چندین روش منحصر به فرد برای سنتز نانو ذرات و نوع تثبیت آن بر روی سطوح خاص کمک گرفته شده است

نمونه صنعتی بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه پساب می تواند در هر بار بارگیری مخرن، 6 تا 7 لیتر پساب را به حدود همان مقدار آب با استانداردهایی در حد آب شرب تبدیل کند که برای مصارف کشاورزی و صنعت مناسب است.

در این اختراع تمامی مواد آلی سرطان زا از جمله کلرات ها که به هیچ وجه در تصفیه معمول حذف نمی شوند، حذف شده و فرآیند به گونه ای است که امکان وجود هیچ نانو ذره ای در پایان تصفیه وجود ندارد.

در روش های قدیمی تصفیه پساب از حوضچه های لجن فعال هوازی و غیره استفاده می شود که زمان ماندن پساب در آن ها گاهی به بیش از 18 روز افزایش می یابد، اما در روش استفاده از بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی، زمان ماندن پساب به 3 ساعت کاهش می یابد و تمامی سموم، حشره کش ها، آفت کش ها، رنگ روغن و نیز باکتری های گرم منفی و نزدیک به 97 درصد گرم مثبت از بین می رود که این حذف باکتری ها در ده دقیقه اول برهم کنش پساب با صفحات رخ می دهد.

اختراع بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه پساب به شماره 85073 در اداره اختراعات ایران به ثبت رسیده است .