جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

خاطره رهبر معظم انقلاب از ناپدید شدن امام خمینی (ره) در 12 بهمن سال 1357 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خاطره رهبر معظم انقلاب از ناپدید شدن امام خمینی (ره) در 12 بهمن سال 1357

خاطره رهبر معظم انقلاب از ناپدید شدن امام خمینی (ره) در 12 بهمن سال 1357 : « امام وقتی که آمدند و رفتند بهشت زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلی کوپتر بلند شدند رفتند ، تا چند ساعت کسی خبر نداشت که امام کجان و علت هم این بود که این هلی کوپتر برده بود امام را در جایی که خلوت باشد . چون اگر می خواستند جایی بنشینند که جمعیت باشد ، مردم می ریختند و اجازه نمی دادند که امام جایی بنشینند و استراحت کنند ، می خواستند دور امام را بگیرند . رفتند نقطه ای در غرب تهران ، هلی کوپتر نشست ، اتومبیلی آمد ، امام را سوار کرد . آقای ناطق نوری ماشینی داشتند که امام را سوار کردند و مرحوم حاج احمد آقا هم بودند . امام می گویند من را خیابان ولیعصر ببرید . آنجا منزل یکی از خویشاوندانشان بوده است . بلد هم درست نبوده اند . می روند و می گردند و سراغ به سراغ و بالاخره پیدا می کنند منزل یکی از خویشاوندان امام را و بی خبر امام وارد منزل آنها می شوند . نماز هم نخوانده بودند ، هنوز چون بعد از ظهر بوده ، عصر بوده ، امام چون ساعت حدود 9 صبح وارد شدند و رفتند بهشت زهرا و ظهر شد ، نه نهار خورده بودند ، نه استراحت کرده بودند و نه نماز خوانده بودند . می روند آنجا که نماز بخوانند و استراحتی بکنند ، دیگر با کسی تماس نمی گیرند . افرادی که در ستادهای عملیاتی حضور داشتند چقدر نگران شده بودند . تا چند ساعت هیچ کس از امام خبر نداشت ... » .