سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

حفظ قران توسط 348 زندانی زندان بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

حفظ قران توسط 348 زندانی زندان بیرجند

348 زندانی زندان بیرجند، قرآن حفظ می کنند.

348 زندانی زندان بیرجند، قرآن حفظ می کنند که 198 نفر از این زندانیان، حافظ یک جز، 50 نفر حافظ 2 جز، 80 نفر حافظ 3 جز، 15 نفر حافظ 5 جز و 5 نفر حافظ کل قرآن کریم شدند.

علی هاشمی، مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی استان با بیان اینکه این افراد هر روزه حفظ قرآن را در زندان فرا می گیرند گفت: علاوه بر اساتید قرآنی، 20 نفر از زندانیانی که در دوران حبس حافظ کل قرآن شدند نیز برای آموزش حفظ قرآن به زندانیان، با زندان بیرجند همکاری می کنند.

علی هاشمی افزود: با حفظ 3 صفحه از قرآن کریم توسط زندانی 2 روز و با حفظ 1 جز، 10 روز مرخصی تشویقی قرآنی به زندانی داده می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی