رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

حضور معاون اول رئیس جمهور در شهر مرزی درح - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور معاون اول رئیس جمهور در شهر مرزی درح

معاون اول رئیس جمهور به شهر مرزی درح (به ضم دال و را ) شهرستان سربیشه وارد شد.