سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حضور خدام رضوی در روستای سیل زده سریجان شهرستان درمیان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

حضور خدام رضوی در روستای سیل زده سریجان شهرستان درمیان

حضور خدام رضوی در روستای سیل زده سریجان شهرستان درمیان

حضور خدام رضوی در روستای سیل زده سریجان شهرستان درمیان