جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

حذف درج اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی - نمایش محتوای خبر

 

 

حذف درج اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی. مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: این اقدام در راستای حذف تدریجی حذف درج اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعیدفترچه درمانی و تسهیل در ارائه خدمات به بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان و همچنین کاهش مراجعه به شعب و کارگزاری‌های رسمی این سازمان انجام می‌شود.

علیرضا محمدی افزود: بدین ترتیب دیگر نیازی به مراجعه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان برای تمدید اعتبار دفترچه درمانی نیست و استفاده از سامانه استحقاق درمان جایگزین آن می شود.

وی گفت: افراد باید برای بررسی و کنترل استحقاق درمان یا به آدرس medical.tamin.ir و darman.tamin.ir مراجعه کنندیا شماره #۱۴۲۰*۴* را شماره گیری کنند.

  • مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود: بیمه شدگان و مستمری‌بگیران سوالات خود را در این خصوص با سامانه "۱۴۲۰" این سازمان درمیان بگذارند.