رونق تولید ملی | دوشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

حجت الله

حجت به معناي دليل و برهان است و امام حسين (علیه السلام) برهان خداوند بر روي زمين است .