سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

حادثه واژگونی تریلی حامل هیدروکربن در مرز ماهیرود - نمایش محتوای خبر

 

 

حادثه واژگونی تریلی حامل هیدروکربن در مرز ماهیرود

حادثه واژگونی تریلی حامل هیدروکربن در مرز ماهیرود

واژگونی تریلی حامل هیدروکربن در ۱۰ کیلومتر مرز ماهیرود و مصدوم شدن راننده آن