رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

جنگ روایتها - نمایش محتوای خبر

 

 

جنگ روایتها

جنگ روایتها


حرفه‌اي كه شب و روز ندارد، عصر ارتباطات به او نياز وافر دارد، در اطلاع رساني نقشش انكارشدني نيست، بايد همواره در پي خبر باشد و با خبر، بايد با قبول خطر‌هاي فراوان، از مرزها نيز گذر كرده و به واقع «خبرنگاري» كند.
خبرنگار صادقانه مي‌نويسد، مي‌نويسد براي ساختن فرهنگ غني، مي‌نويسد براي ساختن كشوري آباد و آزاد، براي ساختن بهترين‌ها براي ايران و ايراني؛ اينان همواره در عمق جامعه زندگي مي‌كنند و سلامت فرهنگي و فكري هر جامعه‌اي، مرهون تلاش‌هاي شبانه روزي آنهاست.
در عصر ارتباطات امروز که روایت بسیار مهم هست و درواقع امروز جنگ رسانه ای به جنگ روایت ها معروف شده هست نقش اول روایت کننده خبرنگاران هستند.
هرچقدر روایت صادقانه تر و خالصانه تر باشد بیشتر منتشر میشود و آنقدر میشود که شاید مرزهای جغرافیایی راهم در نوردد.
ذات خبرنگاری برخواسته از دغدغه هست و اگر کسی اهل دغدغه نیست صددرصد خبرخوبی را نمیتواند تنظیم کند.
همانطور که یک بازیگر اگر در نقش خود فرو نرود نمیتواند خوب اجرا کند یک خبرنگار در بطن دغدغه نباشد نمیتواند روایت کند. یا روایتی کند را انحام میدهد که گاها نتیجه عکس میدهد.
یک خبرنگار باید برای تک تک خبرهایی که میزند آن عرفان الهی و قرب رو به جا بیارد و فارغ از مادیات برای خدمت به خلق خبر بزند..در واقع در جنگ نرم اگر روایت برای قرب الهی نباشد ممکن است خودی را هدف بگیرد.
یک خبرنگار حتی خبرهایی که مثلا  برای پوشش به حسب نظر  مسئولان  خبرگزاری هایا سوژه یابی ها میرود خیلی مهم هست ذهنش امادگی معنوی برای پوشش داشته باشد یعنی بداند  آن هنگام چکاری میکند وچه خبری را میخواهد پوشش دهد و در انتها چه نتیجه ای در پی دارد و چگونه باید روایت کند تا رسالت خودش را رسانده باشد.
از آنجایی که یک سوژه مهم بدون وجود حاشیه هایش تقریبا یک سوژه کلیشه ای است توجه خبرنگار به حاشیه های یک اتفاق میتواند تکمیل کننده یک روایت باشد در حادثه صحرای طبس که آمریکایی ها شکست خوردند شهید حسن باقری به عنوان روزنامه نگارروزنامه جمهوری اسلامی به محل حادثه میرود و این شهید شروع روایت خود را از تحقیقات از مردم های شهرهای اطراف و در مسیر خود یعنی فردوس و طبس انجام میدهد و حتی از گزارش یک مغازه دار هم آنچه از مسافران اتوبوس شنیده نمیگذرد و آنچنان شنیده هایش را کنار هم قرار میدهد تا روایتش از این اتفاق نه تنها تکمیل شده باشد بلکه یک  ارائه برای گزارش میدانی به مسئولان مربوط نیز محسوب میشود.