جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

جلوگیری از ورود 20 کیلوگرم مواد افیونی به خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

جلوگیری از ورود 20 کیلوگرم مواد افیونی به خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،  فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام كنترلجلوگیری از ورود 20 کیلوگرم مواد افیونی به خراسان جنوبی خودروهای عبوری به يک سواری ام وی ام مشكوک شدند و خودرو را به لاين بازرسی هدايت كردند.

 سردار مجيد شجاع افزود: مأموران در بازرسی از خودرو 10 كيلو و 100گرم شيشه و 10 كيلو و 100گرم هرويين كه از مرزهای شرقی كشور وارد و به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاساز شده بود كشف كردند.

وی گفت: در اين رابطه خودرو توقيف و 2 متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.