سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

جشن شکوفه ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جشن شکوفه ها

همیشه آغاز مهم است، این که چگونه شروع کنی خیلی وقت ها نشان می دهد که چگونه ادامه خواهی داد. برای همین است که در آغاز راه باید «پیر» داشت. کسی باید دستت را بگیرد و پا به پا ببرد تا مبادا گم شوی، خسته شوی، ناامید شوی، از پا بیفتی. کم کم قوی می شوی، بزرگ می شوی، روی پای خودت می¬ایستی، ولی هرگز آغاز راهت را فراموش نخواهی کرد. آغاز راهِ دانش بر «پیر»ها و «مرید» های کوچولویشان مبارک.

Blossoms celebration

Always start is important, the fact that how you are starting, mostly indicates that how you will continue. That is why at the beginning, an expert should be present. Somebody should get your hand and accurately guide lest you lost the way, lest be tired, lest be hopeless. You are slowly getting stronger, growing up, standing on your feet, but you will never forget the beginning of the way. Happy the start of science way to its teachers and disciples.

در نگاه بیشتر ببینید