سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

جریمه 12 میلیون ریالی برای کم فروشی نان - نمایش محتوای خبر

 

 

جریمه 12 میلیون ریالی برای کم فروشی نان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی ، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس گفت: با ارسال گزارشی از جریمه 12 میلیون ریالی یرای کم فروشی ناناداره صمت این شهرستان مبنی بر اینکه در یک واحد نانوایی ، وزن چانه های نان کمتر از وزن مصوب بوده و تخلف کم فروشی انجام شده است، پرونده ای در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان تشکیل شد.
احمدی افزود: پس از بررسی پرونده و محزر شدن تخلف، متهم در شعبه هیئت بدوی شهرستان طبس به پرداخت 12 میلیون و 480 هزار ریال بابت کم فروشی در حق دولت محکوم شد.