سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

ثبت وقفی برای ازدواج جوانان در فردوس - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت وقفی برای ازدواج جوانان در فردوس

ثبت وقفی برای ازدواج جوانان در فردوس
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان فردوس گفت: حاج اسداله کافی ششدانگ یک باب منزل مسکونی را به نیت کمک و مساعدت به حداقل ۵ نفر از مزدوجین بی بضاعت و یا تهیه جهیزیه به ۵ نفر از مزدوجین بی بضاعت در طول سال وقف کرد.

حاجتی ارزش این موقوفه را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.