سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

ثبت اولین وقف شهرستان قاین در سال جاری - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت اولین وقف شهرستان قاین در سال جاری

ثبت اولین وقف شهرستان قاین در سال جاری
 حاج علی اصغر کیانی نیم دانگ آب از قنات جاریه روستای قومنجان همراه با یک قطعه زمین کشاورزی وقف کرد.

این موقوفه به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال برای صرف در امور عمرانی در امامزادگان حسن و افضل(ع) قاین وقف شد.