جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

ثبت آسباد‌های علی آباد خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت آسباد‌های علی آباد خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای تاریخی استان گفت: با توجه به اطلاعاتثبت آسبادهای علی آباد خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی  تاریخی و وضعیت ساختمانی آنها، اولین این آسبادها حداقل در دوره های افشاریه تا قاجاریه ایجاد شده تا به رفع نیاز اوليه اهالی روستا کمک کند.
محمدعلی بزرگمهر افزود: آسبادهای علی آباد که به تعداد 9باب در شمال روستای علی آباد قرار گرفته اند از الگوی آسبادهای طبس مسینا تبعیت می کنند و این روستا با شهر تاریخی طبس مسینا تنها 6کیلومتر فاصله دارد.
این آسبادها به صورت خطی در کنار هم قرار گرفته اند.
اما محور عرضی آسبادها بر هم منطبق نیست و هر آسباد نسبت به آسباد سمت راست خود بین 1.5تا2 متر جلوتر می رود.
این بنا در خراسان جنوبی، شهرستان درمیان، بخش مرکزی، شهر طبس مسینا و روستای علی آباد طبس مسینا قرارگرفته که آسبادهای علی آباد در بخش شمالی این روستا واقع شده است.