جهش تولید | چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

تیم فرهنگیان بر سکوی نخست مسابقات والیبال ادارات سرایان - نمایش محتوای خبر

 

 

تیم فرهنگیان بر سکوی نخست مسابقات والیبال ادارات سرایان

تیم فرهنگیان بر سکوی نخست مسابقات والیبال ادارات سرایان ایستاد.

اداره برق نایب قهرمان شد و اداره ورزش و جوانان مقام سوم را کسب کرد.

دراین مسابقات 6 تیم در 2 گروه به صورت دوره ای باهم رقابت کردند.

منبع: معاونت اطلاعات واخبار مرکز خراسان جنوبی