رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تکمیل آسفالت شهر مود، نیازمند اعتبار - نمایش محتوای خبر

 

 

تکمیل آسفالت شهر مود، نیازمند اعتبار

تکمیل آسفالت شهر مود، نیازمند اعتبار است.

آسفالت مود برای اتمام به 21 میلیارد و ۶۲۸‌ میلیون ریال اعتبار نیازمند است.

مهندس صادق بختیاری شهردار شهر مود گفت: تاکنون ۹ میلیارد و ۱۵۵میلیون ریال برای آسفالت معابر و ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز هزینه شده است.

وی افزود: برای اتمام آسفالت شهر مود و ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت خیابان های مسکن مهر‌۲۱میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال نیاز است.

وی گفت: در ۴‌ ماهه اول سال جاری هزار و دویست متر مربع از نوارهای حفاری ترمیم شده است.

شهردار مود اظهار کرد: ‌اولویت اول شهرداری ترمیم بافت فرسوده شهر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی